Udmeld dit barn

Udmeldelse af et pasningstilbud skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden. Dette skal du gøre elektronisk ved at klikke i boksen "Udmeld dit barn".

Udmeldelse af et pasningstilbud skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden. 

Udmeld dit barn

  • Hvis dit barn skal overflyttes fra dagpleje til dagtilbud eller fra et dagtilbud til et andet eller til en kommunal SFO i Randers Kommune, skal du ikke udmelde dit barn - det sker automatisk.                                 Du skal kun udmelde, hvis dit barn ikke går direkte videre til et andet tilbud i Randers Kommune.  
  • Hvis dit barn skal overflyttes fra en privat institution til et kommunalt tilbud, skal du selv udmelde dit barn i den private institution efter dennes gældende regler 
  • Skal dit barn på privatskole, skal du selv udmelde. Dette gøres ved at klikke i boksen "Udmeld dit barn".  
  • Det år, hvor dit barn skal starte i skole, udmeldes barnet pr. automatik af børnehaven pr. 31. juli. Du skal derfor kun udmelde, hvis du ønsker, at dit barn stopper før denne dato.
  • Er barnet indmeldt i førskolegruppe/SFO, skal du huske selv at udmelde, hvis du ikke ønsker, at barnet skal fortsætte i SFO efter sommerferien.
  • Ved fraflytning til anden kommune, skal der udmeldes elektronisk.