Børn 0-5 år

Velkommen til børn 0-5 år. Her finder du alt om dagtilbud og opskrivning af dit barn.

Bekymring om et barn

Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller vold har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Gør det her.

Pasning i ferieperioder

I Randers Kommune bliver pasning i ferieperioder tilrettelagt efter forældrenes behov for pasning. Hvis fremmødet er lavt, er der åbent i et mindre antal institutioner.

Skal jeres barn i skole?

0. klasse har siden starten på skoleåret 2009/10 været obligatorisk. Børn optages normalt i 0. klasse i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.