Spørg om pladsanvisning

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål om pladsanvisning

Hvornår kan jeg skrive mit barn op?

Du kan skrive dit barn op, når det er født, eller har dansk Cpr.nr. 

Læs mere og skriv dit barn op her.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Udmeldelse skal ske med én måneds varsel senest den 15. eller den sidste dag i måneden. 

Du kan udmelde dit barn her.

Hvad er pasningsgaranti?

Pasningsgaranti er en garanti for en plads inden for det dagtilbudsområde, hvor barnet er bosiddende. Der er således ikke garanti for en bestemt plads og heller ikke garanti for bestemte åbningstider. I det omfang det er muligt, vil vi selvfølgelig forsøge at imødekomme dit ønske om plads.


Barnet skal være skrevet op til pasningsgaranti senest tre måneder før, du skal bruge en plads.

Læs mere om pasningsgaranti her.

I dagtilbud Midt omfatter pasningsgarantien foruden institutioner, der er beliggende i dette dagtilbudsområde også følgende institutioner: Ålykke, Viborgvej, Birkebo, Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Skovly, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere i samme område.

Er der noget, der hedder søskendegaranti?

Nej. For søskende er der ikke en generel fortrinsret. Efter en selvstændig og konkret vurdering er det muligt at opprioritere børn til en plads, hvis der i forvejen er søskende i samme institution. 

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Kan jeg søge økonomisk friplads?

Du kan søge om hel eller delvis friplads, hvis din familie tjener under 516.799 kr. om året (2016). 

Læs mere om økonomisk friplads her.

Tages der hensyn til, hvor lang tid et barn har stået på venteliste?

Nej. Det er barnets fødselsdato, der bruges som anciennitet. 

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Er jeg sikker på at få den næste plads, hvis mit barn står som nr. 1 på ventelisten?

Nej. Pladserne fordeles efter visitationsreglerne i Randers kommune, hvor der skal tages hensyn til børn med særlige behov, evt. søskende og derudover skal det tilstræbes, at der er en jævn aldersfordeling i institutionerne og at antallet af danske børn og antallet af børn med anden baggrund stadig giver mulighed for integration af tosprogede børn. 

Læs mere om ventelisten her.

Hvordan får jeg besked om, at der er en plads til mit barn?

Hvis du er tilmeldt digital kommunikation i digital pladsanvisning, får du en mail om, at der ligger et tilbud til dit barn i digital pladsanvisning under POST. Hvis du har en digital postkasse, vil du også modtage tilbuddet i e-boks. Hvis ikke, modtager du tilbuddet med post. Der er i begge tilfælde en kort tidsfrist for svar. 

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Hvad sker der hvis jeg siger nej til en garantiplads?

Hvis du siger nej til en plads indenfor dit garantiområde, anser vi garantien for opfyldt. Du kan når som helst vælge at få dit barn skrevet på venteliste til en garantiplads igen. Din garantidato vil herefter være tre måneder fra den dato, hvor dit barn er på ventelisten igen. 

Læs mere om pasningsgarantien her.

Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer inden tidsfristens udløb?

Svarer du ikke, går vi ud fra, at du ikke ønsker pasning i Randers kommune. Dit barn bliver derfor slettet fra ventelisten, og pladsen vil blive sendt i tilbud til et andet barn. 

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Mit barn har helt særlige behov – tages der hensyn til det?

Ja, hvis der foreligger en klar dokumentation for, at der er tale om alvorlige problemer, og det er et barn med særlige pædagogiske eller sociale behov på grund af fysisk/psykisk handicap og/eller sociale/familiemæssige forhold. 

Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.