Private institutioner

Randers Kommune yder tilskud til driften af et antal private institutioner.

Der er tale om dagtilbud, som er privat drevne med tilsyn af Randers Kommune. Private daginstitutioner er, at tilskudsordningerne er skruet forskelligt sammen, og at initiativtagerne til oprettelsen ikke nødvendigvis er pædagogisk uddannede.

Indmeldelse og nærmere information om privat institution finder sted ved den daglige leder af det enkelte tilbud.

Randers Kommunes private institutioner

Tøjhushavens Børnehus, 0-6 år
Krusesgade 2
8900 Randers C
Tlf.: 86 41 11 97
Kontaktperson: Tine Krogh
Tøjhushavens Børnehus

Mellerup Naturbørnehave
Amtsvejen 76
Mellerup
8930 Randers SØ
Tlf.: 26 37 45 61/ 22 86 23 21
Kontaktperson: Helle Smith Helles
Mellerup friskole, et godt børneliv ved skov og fjord

Moseskellets vuggestuen og børnehaven 
Randers Kristne Friskole
Moseskellet 2-8
8920 Randers NV
Tlf.: 81 10 41 44
Kontaktperson: Carsten Vesterager
Randers Kristne Friskole

Fussingøegnens Vuggestue og Børnehave
Byvejen 8, Sønderbæk
8920 Randers NV
Tlf.: 86 45 43 90
Kontaktperson: Annette Jellesen
http://www.fusfriskolen.dk/

Børnehuset Asavænget
Asavænget 30
8920 Randers NV
Tlf.: 87 12 05 22
Kontaktperson: Bente Sabroe

http://boernehuset-randers.dk/

Knejsted Børnehus
Borgergade 2, Knejsted
8970 Havndal
Tlf.: 86 47 64 55
Kontaktperson: Leif Andersen
http://knejsted.dk/om%20os-68956.html

Andersen & Ko
Stadionvej 41,
Assentoft 8960  Randers SØ.
Tlf.: 61 76 35 38
Kontaktperson: Heidi Glerup Andersen
http://www.andersenko.dk/

Spentrup Lilleby
Haldvej 46
8981 Spentrup
Tlf.: 52 75 48 88
Kontaktperson: Anette H. Nejmann
http://www.spentruplilleby.dk/