VIDA

30 Børnehaver i Randers har medvirket i forskningsprojektet VIDA gennem 2 år.

Nu foreligger resultaterne, og de er blevet præsenteret ved en afslutningskonference, hvor mange ledere og medarbejde fra dagtilbuddene i Randers deltog.

Nogle af de resultater, som projektet har ført til, er bl.a. et uddannelsesløft til pædagoger, organisatorisk læring i dagtilbuddene, og en vidensbaseret pædagogisk praksis.

For børnene har det betydet, at de i højere grad trives og har fået udviklet deres sociale kompetencer.

Se mere om resultaterne i omtalen på DR Østjylland.

På konferencen var der en markedsplads, hvor de deltagende daginstitutioner præsenterede deres eksperimenter. Billederne i højre side er eksempler på bidragene til markedspladsen.

Du har mulighed for at læse mere om forskningsprojektet VIDA og resultaterne heraf på VIDAs hjemmeside.

Du har også mulighed for at se en kort sammenfatning af projektet og det resultater: VIDA Sammenfatning 2013.