Science og matematik

Tre institutioner i Randers kommune arbejder fra 2012-2014 målrettet med at øge de 1-6 årige børns nysgerrighed indenfor science, matematik og udeliv.

Science og matematik er også for de mindste børn. En del dagtilbud i Randers arbejder med matematik i hverdagen med børnene. Tre institutioner, to i Vorup og én i Fussingø/Bjerregrav, i Randers kommune arbejder fra 2012-2014 målrettet med at øge de 1-6 årige børns nysgerrighed og læring med udgangspunkt i temaerne science, matematik og udeliv. Projektet går under navnet SMOL, og det foregår i samarbejde med syv andre EU lande.

Små børn interesserer sig for matematik og science fra de er helt små, og det handler om, at de professionelle får øje på, hvordan de kan understøtte denne interesse og fordybelse hos børnene.

Projektet SMOL har sin relevans, da det beskæftiger sig med temaerne Science og matematik, som hører under læreplanstemaet, natur og naturfænomener. Science og matematik er begge fokusområder i et livslang læring perspektiv (EU's livslangt læringsprogram).

Se mere på bloggen, hvor de to deltagende dagtilbud viser, hvordan de arbejder.

På nationalt niveau ses der samlet set et fald i tilgangen til naturvidenskabelige uddannelser. De uddannelsessøgende interesserer sig ikke i tilstrækkelig grad for området. Da vi ved, at grundlæggende interesser anlægges i den tidlige barndom, er det oplagt at arbejde med et projekt, der understøtter børnenes interesse i det naturvidenskabelige felt.

Projektets ledere

Connie Schacht Jørgensen
Dagtilbudsleder, Sydøst
Connie.schacht.jorgensen@randers.dk
Tlf. 29798685

Bente Jensen
Pædagogisk leder, Fussingø/Bjerregrav
bente.jensen@randers.dk 
Tlf. 40517391

Kontaktinformation

Charlotte Mariane Buchhave
Konsulent
Udviklingsafdelingen, Børn, skole og kultur
cmb@randers.dk 
Tlf 89151451