Børnemiljøet

I dette afsnit kan du læse om dagtilbuddenes forpligtelse til at arbejde udviklende med det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

  • Det fysiske børnemiljø handler om udnyttelsen af dagtilbuddets fysiske rammer både inde og udenfor på legepladsen.
  • Det psykiske børnemiljø handler om børnenes oplevelse af livet i dagtilbuddet.
  • Det æstetiske børnemiljø handler om indretningen og udsmykningen af dagtilbuddet udenfor og indenfor.

Ifølge Dagtilbudsloven er alle dagtilbud forpligtede til at arbejde udviklende med børnemiljøet.

  • Dagtilbuddets ledelse er ansvarlig for, at der udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.
  • Børnemiljøvurderingen skal indgå i dagtilbuddets pædagogiske læreplan.
  • Børnemiljøvurderingen skal indeholde en beskrivelse af eventuelle børnemiljøproblemer samt en handlingsplan.
  • Børnemiljøvurderingen skal være offentlig tilgængelig - i Randers Kommunes institutioner vil de være at finde på dagtilbuddenes hjemmesider.
  • Børnemiljøvurderingen skal revideres sammen læreplanen minimum hvert andet år, samt hvis der sker ændringer, som har betydning for børnemiljøet.
  • Børnemiljøvurderingen skal drøftes med forældrebestyrelsen.

I det omfang det er muligt, skal man inddrage børnenes oplevelser af deres miljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø

DCUM er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre børne- og undervisningsmiljøet i Danmark. DCUM indsamler, systematiserer og formidler viden om børne- og undervisningsmiljø. DCUM rådgiver alle, der har spørgsmål inden for deres arbejdsområde.

Læs mere på www.dcum.dk