Første besøg

Første gang, barnet bliver indkaldt til besøg på tandklinikken, er omkring barnets 3 års fødselsdag.

I dag ved vi, at tænderne er ekstra udsatte for at få huller, mens de bryder frem. Det er derfor vigtigt, at I allerede fra starten kommer godt igang med at børste tænder, så de kan bevares sunde.

Det kan være svært at børste tænder på et lille barn, men det er vigtigt, at det bliver gjort, også selv om barnet protesterer.

Vi vil ved det første besøg give gode råd om tandbørstning og kost, og I kan se hvor vi bor, og hvordan tandklinikken ser ud.

3-års alderen

Når barnet er fyldt 3 år, får I indkaldelse til et besøg på tandklinikken, hvor vi hovedsageligt vil snakke med jeres barn, men også gerne "tælle" barnets tænder, fordi vi gennem leg vil gøre barnet fortrolig med klinikken, udstyret og os.
Vi viser det udstyr, vi har, og leger lidt. Men vi vil også gerne tale med jer om, hvordan I holder barnets tænder sunde.

Vi håber, at dette møde på tandklinikken kan være med til at gøre jeres barn fortrolig med at komme i Tandplejen.

Barnet skal gerne føle sig tryg ved at gå til tandlæge. I kan selv hjælpe til ved at tale positivt om det at gå til tandlæge. Undlad at omtale dårlige erfaringer med tandlægebesøg, mens jeres barn hører på det.

Det er vigtigt, at barnet ikke loves belønning inden besøget. Mange børn vil tro, at der skal ske noget farligt, når man bliver lovet en gave for at komme.

I vil modtage brev fra os med tid til undersøgelse af jeres barn. Hvis tiden ikke passer jer, er I selvfølgelig velkomne til at ringe og få ændret den. Hvis I ikke kan komme, vil vi bede jer ringe afbud.

Mit barn er bange

I Tandplejen gør vi meget ud af at fortælle børn, unge og forældre, hvad der skal ske.

Vi viser tingene, og du kan få lov at røre ved det og for eksempel prøve at blive boret lidt på din negl.

Nogle børn er stadig nervøse eller bange, når de skal have lavet hullet. De kan få lattergas eller anden bedøvelse, mens behandlingen foregår.

Derudover har vi - til brug i særlige situationer - et tandplejeteam, som er specialuddannet til at tage sig af meget angste patienter.