Syge børn

Mit barn er sygt, må det komme i dagtilbud?

Når børn bliver syge, er det ikke hensigtsmæssigt, at de skal være i deres dagtilbud. Dels kan de smitte, så flere bliver syge, og dels af hensyn til deres egen tryghed og velbefindende.

Der kan være forskellige opfattelser af, hvornår et sygt barn må komme i dagtilbud igen.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om forebyggelse af Smitsomme sygdomme hos børn og unge.

Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner m.v., når der optræder smitsomme sygdomme.