Hygiejne

Arbejdet med Hygiejne i dagtilbuddene tager i Randers kommune udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn indenfor hygiejne, miljø og sikkerhed.

Når vi taler om hygiejne i dagtilbud, omhandler det eksempelvis:

  • Daginstitutionernes fysiske rammer
  • Indretning, dimensionering og udstyr
  • Naturbørnehaver, udeophold m.v.
  • Rengøring
  • Institutionens daglige brug og hygiejne
  • Forholdsregler ved ophobning af smitsomme sygdomme
  • Desinfektion

Du kan finde Sundhedsstyrelsen vedrørende temaerne her.

Sundhedsplejen i Randers Kommune skriver også om hygiejne på sin hjemmeside.