Den sociale døgnvagt

Underretning angående børn til Den Sociale Døgnvagt i Randers kommune

Hvad er Den Sociale Døgnvagt i Randers Kommune?

Den Sociale Døgnvagt i Randers kommune hører under Børn og Familieafdelingen. Det er en kommunal funktion, der tager sig af opgaver, der kræver akut handling i forhold til børn og unge under 18 år, og som ikke kan afvente distriktscentrenes almindelige åbningstid.

Hvad kan der rettes henvendelse om i Den Sociale Døgnvagt?

Her er nogle eksempler på, hvad der kan rettes henvendelse om: 

  • Underretning om mishandling/mistrivsel af børn og unge
  • Underretning om forladte eller strandede børn og unge
  • Underretning om eller af forældre, der ikke kan varetage omsorgen for deres barn/børn.
  • Underretning om eller af børn, der er stukket af eller blevet smidt ud hjemmefra. Deltagelse i akutte afhøringer af unge under 18 år
  • Underretning om andet relevant, der vurderes at kræve akut handling.

Hvem kan rette henvendelse til Den Sociale Døgnvagt?

  • Professionelle samarbejdspartnere
  • Familier med børn og unge under 18 år
  • Børn og unge under 18 år
  • Personer, som har en viden eller en formodning om, at et barn eller en ung under 18 år i Randers Kommune lider overlast eller som mistrives på anden vis.

Hvornår kan man henvende sig til Den Sociale Døgnvagt?

Mandag: 17.00 - 08.00

Tirsdag: 15.00 - 08.00

Onsdag: 15.00 - 08.00

Torsdag: 15.00 - 08.00

Fredag kl. 13.00 - Mandag kl. 08.00

Telefonisk henvendelse til Den Sociale Døgnvagt

23 20 62 37