ReMida

ReMida er et kulturelt projekt, der arbejder med kasserede materialer som en ressource.

ReMida er opkaldt efter Kong Midas, fordi alt hvad han rørte ved, blev til guld. ReMida er en uvurderlig kilde til materialeforsyning og en udfordring til børn og voksne om at omdanne tilsyneladende værdiløse ting til smukke, og fantasifulde udtryk, der kan støtte læreprocesser, kreativitet og fantasi.

Materialerne får et nyt og længere liv samt ny betydning. Begrebet affald får et nyt indhold, og det giver desuden lejlighed til at tænke Agenda 21 og økologi ind i pædagogikken og i de virksomheder, der bidrager.

Firmaer, der donerer deres overskudsproduktioner, bidrager med et socialt og økologisk perspektiv.

Læs mere på ReMidas hjemmeside