Natur i dagtilbud

Når man går i dagpleje, vuggestue eller børnehave kan leg og aktiviteter i naturen give gode og lærerige oplevelser. Leg og oplevelser udenfor kan aktualisere, at man lærer noget om natur, naturforhold og miljø.

En del dagtilbud har etableret udegrupper, som dagligt tilbringer og tilrettelægger den pædagogiske praksis i udenfor. Det kan både være i nærområdet eller i et område, der ligger et stykke væk fra institutionen. Se mere om hvilke institutioner, der er udeinstitutioner eller har udegrupper på deres hjemmesider.

Et stort antal af kommunens dagplejere og daginstitutioner deltager i Friluftsrådets grønne mærkningsordning 'Grønne spirer' og har modtaget 'Det grønne flag' som symbol på deres kvalificerede arbejde med udeliv. På landsplan er Randers kommunes dagplejere og institutioner bedst repræsenteret i ordningen. Se mere her.

Randers Naturcenter tilbyder og skaber gode muligheder for oplevelser, leg og læring målrettet til børn under skolealderen. Se mere om tilbuddet til målgruppen her.

Hvis du vil vide mere om arbejdet med natur og udeliv i dagtilbuddene, kan du kontakte pædagogisk konsulent Charlotte Mariane Buchhave på tlf. 89 15 14 51 eller på mailadressen cmb@randers.dk.