Forældretilfredshed

Randers Kommune gennemfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn i dagtilbud. Her kan du se resultaterne.

Randers Kommune gennemfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser på dagtilbudsområdet. Undersøgelserne gennemføres blandt forældre til børn i Randers Kommunes vuggestuer, børnehaver, kombinerede institutioner og i dagplejen.

Formålet med undersøgelserne er at give ledere, medarbejdere, udvalg samt byråd et grundlag for at vurdere, hvad forældrene er tilfredse med, og hvor der er noget, der kan arbejdes med for at gøre institutionerne endnu bedre.

Seneste undersøgelse blev gennemført i 2016. Undersøgelsen viste, at 91 pct. af forældrene var tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Forældrene var især tilfredse med den pædagogiske indsats og den måde, personalet understøtter børnenes læring samt personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade.

Du kan se resultaterne af seneste og tidligere undersøgelser ved at klikke i boksen i højre side. 

Yderligere oplysninger: 
Børnechef Dorte Brøns på telefon 51 56 24 17

Alle dagtilbud