Dagtilbud

Alle forældre med børn i et dagtilbud har mulighed for at blive valgt til dagtilbudsbestyrelsen eller forældrerådet.

Dagtilbudsbestyrelser og forældreråd - Gør en forskel i børnenes hverdag

Hvert af de fem dagtilbud i Randers Kommune har en dagtilbudsbestyrelse, og hver afdeling eller institution under dagtilbuddet har et forældreråd.

Alle forældre med børn i et dagtilbud har mulighed for at blive valgt til dagtilbudsbestyrelsen eller forældrerådet.

Dagtilbudsbestyrelsen fungerer som den overordnede bestyrelse for hele dagtilbuddet, der består af flere afdelinger.

Randers Byråd har den 11. juni 2018 vedtaget Styrelsesvedtægten for kommunale dagtilbud i Randers. Styrelsesvedtægten fastsætter rammerne for dagtilbudsbestyrelsens og forældrerådets arbejde.  

Her kan du læse styrelsesvedtægten for dagtilbud i Randers Kommune.