Brugerundersøgelse

Resultaterne af Randers Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse på daginstitutioner og dagpleje viser, at den generelle tilfredshed er steget, og forældrene er generelt meget glade for den pædagogiske indsats og samarbejdet med dagtilbuddet.

Brugerundersøgelse 2014 - Høj forældretilfredshed med dagtilbud

Resultaterne af Randers Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse på daginstitutioner og dagpleje viser, at den generelle tilfredshed er steget, og forældrene er generelt meget glade for den pædagogiske indsats og samarbejdet med dagtilbuddet, mens 18 procent er utilfredse med udskiftning i personalet. Derfor bliver der nu sat fokus på netop dette område.

Den generelle tilfredshed er steget fra 87 procent i brugertilfredsundersøgelsen i 2012 til 89 procent i 2014. Og tilfredsheden med den pædagogiske indsats, at styrke sociale kompetencer, sprog, motorisk og fysisk udvikling og indsatsen for at barnet føler sig tryg og glad er steget fra 80-85 procent i 2012 til nu 86-87 procent.

86 procent er glade for aktiviteterne i dagligdagen, 87 procent er tilfredse eller meget tilfredse med personalets indsats for at udvikle barnets sociale kompetencer, og 85 procent er tilfredse/meget tilfredse med personalets indsats for at støtte barnets sproglige, fysiske og motoriske udvikling – og hele 90 procent er tilfredse eller meget tilfredse med personalets indsats for, at barnet føler sig tryg og glad.

”Vi er rigtig glade for den fine vurdering, vi har fået. Det betyder meget for personalet, at deres pædagogiske indsats virker og at den opleves så positiv hos forældrene. Men der er også elementer, vi skal se nærmere på,” siger Dorte Brøns, børnechef i Randers Kommune.

Det gælder for eksempel omfanget af udskiftning af personale, som er tilknyttet det enkelte barn. I 2012 var 18 procent enten utilfredse eller meget utilfredse med udskiftningen, og præcis samme måling viser sig i 2014.

”Vi har for nyligt haft et meget stort kompetenceudviklingsforløb, hvor 300 pædagoger og 450 pædagogmedhjælpere har været afsted. Her skal vi i højere grad blive gode til at formidle til forældre, at det faste personale er dem, der er i en afdeling – og ikke kun en bestemt person. Og vi skal blive gode til at arbejde med, at kompetenceudvikling foregår i institutionerne, så personalet bliver hos børnene i videst muligt omfang,” siger Dorte Brøns.

Tilfredsheden er også stigende i vurderingen af både de indendørs fysiske rammer (legetøj, inventar, plads, m.v.) og de udendørs rammer som legepladsen. Tilfredsheden med indendørs rammer er steget fra 74 procent i 2012 til 79 procent i 2014, og udendørs fra 82 procent i 2012 til 85 procent tilfredse eller meget tilfredse forældre i 2014. 

På spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du med mulighederne for at vælge mellem de enkelte dagtilbud?” er utilfredsheden faldet fra 20 procent i 2012 til 14 procent i 2014. 21 procent er utilfredse med ventetiden på 1. prioritet mod 26 % i 2012.

”Ventetid og muligheder for at vælge er et af de sværeste områder at få fuld tilfredshed på, fordi institutionerne ikke altid har en ledig plads i en bestemt institution, når forældrene skal bruge den. Men vi gør os meget umage,” siger Dorte Børns, der også glæder sig over, at tilfredsheden med åbningstiderne fortsat er høj og er steget med 2 procent til 84 procent i 2014.

Se sektorrapporten

De enkelte dagtilbud og institutioners brugerundersøgelse kan ses på dagtilbuddets eller institutionens hjemmeside.

Yderligere oplysninger: 
Børnechef Dorte Brøns på telefon 51 56 24 17