Søskendetilskud

Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser.
Der ydes også søskendetilskud til børn indmeldt i privat pasning/privat institution. Her gælder der særlige regler, som kan oplyses ved henvendelse til pladsanvisningen. 

Dog ydes der IKKE rabat til pladser i fritids- og juniorklubber samt juniorklubber på skolerne samt SFO på private skoler.