Søskendetilskud

Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud.

Der betales fuld pris for den dyreste plads og halv pris for efterfølgende pladser. Dog ydes der ikke rabat til pladser i fritids- og juniorklubber samt juniorklubber på skolerne.

Har du et barn indmeldt i privat pasning/privat institution (Gælder ikke for børn indmeldt i SFO på en privat skole)