Priser og takster

Oversigt over forældrebetaling i dagtilbud i 2018. Betalingen er fordelt over 12 måneder.

Takster gældende fra 1. januar 2018

Institutionstype   

Heldags   

Halvdags

Dagpleje 2402,-  
Vuggestue excl frokostordning         2.594,-  
Børnehave excl frokostordning 1.630,- 1.174,-
Frokostordning     536,-     529,-

Overgang til SFO eller Klub

Når et barn skifter fra børnehave til skolefritidsordning eller fra skolefritidsordning til klub, sker opkrævningen på en anden måde end hidtil.

Er betalingen eksempelvis hidtil foregået via PBS, skal der ske en ny tilmelding i pengeinstituttet. Hvis der i forvejen er søskende indmeldt i en skolefritidsordning, vil betalingerne blive lagt sammen, og der skal derfor ikke foretages en ny tilmelding til PBS.

Betaling foregår altid forud.

Hvis Randers Kommunes betalingskontor udsender en rykkerskrivelse, tilskrives et gebyr.