Priser og takster

Oversigt over forældrebetaling i dagtilbud for børn 0-5 år for 2016. Betalingen er fordelt over 12 måneder.

Takster gældende fra 1. januar 2016

Byrådet besluttede på mødet i november 2015 taksterne på dagtilbudsområdet for 2016. Tabellen viser takster gældende for 1. januar 2016.  

Institutionstype

 Heldags  

 Halvdags  

Dagpleje  2.287  
Vuggestue og kombinerede institutioner. Børn 0-2 år*  2.269  
Børnehave og kombinerede institutioner. Børn 3-5 år*  1.504  1.083 
Frokostordning i vuggestue, børnehave og kombinerede institutioner  519  519

*Modulordningen findes i "Stjernehuset" i Helsted. Ovenstående takst svarer til et 45 timers modul. Der kan tilkøbes et ekstra modul på 5,5 timer/uge, mod en merpris på 277 kr. for vuggestuebørn og 184 kr. for børnehavebørn. Endvidere tilbyder institutionen et 35 timers modul til 1.815 kr. for vuggestuebørn og 1.203 kr. for børnehavebørn.

Der er mulighed for halvdagspladser i flere børnehaver. Få flere oplysninger i den enkelte institution.

Når et barn skifter fra børnehave til skolefritidsordning eller fra skolefritidsordning til klub, sker opkrævningen på en anden måde end hidtil.

Er betalingen eksempelvis hidtil foregået via PBS, skal der ske en ny tilmelding i pengeinstituttet. Hvis der i forvejen er søskende indmeldt i en skolefritidsordning, vil betalingerne blive lagt sammen, og der skal derfor ikke foretages en ny tilmelding til PBS.

Betaling foregår altid forud. Hvis Randers Kommunes betalingskontor udsender en rykkerskrivelse, tilskrives et gebyr.