Modulordning

Modulordning er en mulighed i Randers Kommune.

I institutioner med modulordning kan man vælge mellem:

  • et fuldtidsmodul på 45 timer ugentligt
  • et deltidsmodul på 35 timer ugentligt

For tiden er der kun mulighed for modulordning i Stjernehuset.

De forældre, som af arbejdsmæssige grunde har behov for det, kan købe et tillægsmodul på yderligere 5,5 timer ugentligt.

Modulerne kan tilrettelægges fleksibelt efter den enkelte families behov. Dog er det afgørende, at der er en fast rytme i modulerne. Valg af modul samt mødetider skal aftales med institutionen. Forældrene har ansvaret for, at det modul, de har valgt, dækker det faktiske behov for en institutionsplads. Det er ligeledes forældrenes ansvar, at barnet afleveres og hentes inden for den aftalte tid. Der kan ikke opspares tid på grund af ferie, sygdom, eller hvis en planlagt fridag aflyses for barnet. I forbindelse med institutionens ferielukkede perioder kan der heller ikke opspares tid.

Den enkelte institution kan i samarbejde med forældrebestyrelsen fastsætte deres egne interne regler for den konkrete udmøntning af ovenstående.