Takster og tilskud

Her kan du finde gældende priser og takster samt regler for økonomisk friplads og søskendetilskud m.m.

Priser og takster

Oversigt over forældrebetaling i dagtilbud i 2018. Betalingen er fordelt over 12 måneder.

Økonomisk friplads

Der er mulighed for at søge om økonomisk friplads. Dette er en rabat, der gør, at du IKKE skal betale fuld pris for en plads i et dagtilbud.

Søskendetilskud

Har du flere børn i kommunal dagpasning, ydes der søskendetilskud.

Modulordning

Modulordning er en mulighed i Randers Kommune.