Hvordan fordeles pladserne?

Pladsanvisningen arbejder ud fra et politisk besluttet regelsæt.

Rækkefølgen for tildeling af pladser i Randers er:

  • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov på grund af fysisk/psykisk handicap og/eller sociale/familiemæssige forhold. Der skal foreligge en klar dokumentation for, at der er tale om alvorlige problemer.
  • Børn efter anciennitet. Barnets fødselsdato bruges som anciennitet. Der tages ikke hensyn til, hvor lang tid et barn har stået på venteliste til en plads.

For søskende er der ikke en generel fortrinsret. Efter en selvstændig og konkret vurdering er det muligt at opprioritere børn til en plads, hvis der i forvejen er optaget søskende i samme institution.

I øvrigt skal der ved anvisningen af ledige pladser tilstræbes:

  • At der er en jævn aldersfordeling i institutionerne.
  • At antallet af danske børn og antallet af børn med anden etnisk baggrund stadig giver mulighed for integration af tosprogede børn.

Ved optagelse i vuggestue/dagpleje er barnet sikret et forløb og skal derfor flyttes videre til børnehave, når der er tilbud om en plads. Hvis forældrene siger nej til pladsen i børnehaven, udmeldes barnet derfor samtidig af vuggestue/dagpleje.

Hvis dit barn er indmeldt i dagpleje/institution og får tilbudt en anden pasning, kan dagplejen/institutionen se/får oplyst, når dit barn får tilbud om en anden pasning.   

Vær også opmærksom på, at en bestemt børnehave ikke er en sikkerhed for, at vi senere kan tilbyde skolegang inden for det skoledistrikt, hvor børnehaven ligger.  

Reglerne om børnepasning findes i Dagtilbudsloven. Det betyder, at folketinget har besluttet nogle overordnede rammer, som Randers Kommune udmønter på ovenstående måde.