Skriv dit barn op

Her kan du nemt og hurtigt skrive dit barn op til dagpleje, vuggestue, børnehave eller et af kommunens andre tilbud via Den digitale Pladsanvisning.

Muligheder

Du kan skrive dit barn op til en plads i et dagtilbud, så snart barnet er født.

Du skal skrive dit barn til børnehaver samtidig med opskrivning til dagpleje eller vuggestue. Du kan naturligvis altid ændre dine ønsker senere.

Førskole 

Ønsker du, at barnet skal gå i førskole indskrives det også via den Digitale Pladsanvisning

Opskrivning

Opskrivning kan kun ske digitalt, men du kan altid få hjælp i Børn og Skole - Pladsanvisningen eller via vores hotline

Skriv dit barn op via den digitale pladsanvisning her

Trin for trin guide til opskrivning

Tilmeld dig samtidig digital kommunikation. Med digital kommunikation skal du ikke vente på posten; du får mail om tilbud og kan straks se det i Digital Pladsanvisning.

Du skal bruge din NemID til Den Digitale Pladsanvisning.

Pladser fordeles efter et politisk besluttet regelsæt: Læs mere om hvordan pladserne fordeles her.

Pasningsgaranti

For at være sikker på at få en plads, når barnet er 26 uger, eller når I skal bruge pladsen, skal vi have jeres ansøgning senest 3 måneder forinden. Læs mere om pasningsgarantien her.

Digital Pladsanvisning

Via Digital Pladsanvisning kan du også:

  • få overblik over dagtilbud
  • følge udviklingen på ventelisten
  • søge økonomisk friplads
  • melde dit barn ud af et dagtilbud

Private pasningsordninger eller institutioner

Skal dit barn i en privat institution, skal det ikke skrives op via den Digitale pladsanvisning, men du skal i stedet henvende dig direkte i institutionen.

Hvordan fordeles pladserne?

Pladsanvisningen arbejder ud fra et politisk besluttet regelsæt.

Rækkefølgen for tildeling af pladser i Randers er:

  • Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov på grund af fysisk/psykisk handicap og/eller sociale/familiemæssige forhold. Der skal foreligge en klar dokumentation for, at der er tale om alvorlige problemer.
  • Børn efter anciennitet. Barnets fødselsdato bruges som anciennitet. Der tages ikke hensyn til, hvor lang tid et barn har stået på venteliste til en plads.

For søskende er der ikke en generel fortrinsret. Efter en selvstændig og konkret vurdering er det muligt at opprioritere børn til en plads, hvis der i forvejen er optaget søskende i samme institution.

I øvrigt skal der ved anvisningen af ledige pladser tilstræbes:

  • At der er en jævn aldersfordeling i institutionerne.
  • At antallet af danske børn og antallet af børn med anden etnisk baggrund stadig giver mulighed for integration af tosprogede børn.

Ved optagelse i vuggestue/dagpleje er barnet sikret et forløb og skal derfor flyttes videre til børnehave, når der er tilbud om en plads. Hvis forældrene siger nej til pladsen i børnehaven, udmeldes barnet derfor samtidig af vuggestue/dagpleje.

Hvis dit barn er indmeldt i dagpleje/institution og får tilbudt en anden pasning, kan dagplejen/institutionen se/får oplyst, når dit barn får tilbud om en anden pasning.   

Vær også opmærksom på, at en bestemt børnehave ikke er en sikkerhed for, at vi senere kan tilbyde skolegang inden for det skoledistrikt, hvor børnehaven ligger.  

Reglerne om børnepasning findes i Dagtilbudsloven. Det betyder, at folketinget har besluttet nogle overordnede rammer, som Randers Kommune udmønter på ovenstående måde.

Venteliste til dagtilbud

Vær opmærksom på, at der kan opstå forskydninger på listen, f.eks. hvis der optages et nyt og ældre barn på ventelisten, eller hvis et barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for en plads i et dagtilbud. Det betyder, at dit barn f.eks. kan være nr. 3 på ventelisten i én uge og nr. 6 i den næste uge.

Selv om du hører om en udmeldelse fra et dagtilbud, er det heller ikke givet, at den ledige plads skal genbesættes. Dagtilbuddet kan have haft for mange børn i en periode. Denne overbelægning skal måske udlignes.