Tilsyn

Dagtilbudsloven er lovgrundlaget for dagtilbud i Randers kommunes dagtilbud. Et dagtilbud kan være en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse retter sig både mod det indholdsmæssige i dagtilbuddene, samt på hvilken måde opgaverne udføres. Der bliver gennemført følgende tilsyn:

  1. Pædagogiske rammer og indhold, som udføres af de pædagogiske konsulenter.
  2. Økonomiske forhold, som udføres af børnechefen og regnskabsafdelingen i Sekretariatet for Børn, Skole og Kultur.
  3. Legepladssikkerhed, som udføres af en uvildig legepladsinspektør.
  4. Brandforhold, som udføres af kommunens brandmyndighed.
  5. Hygiejne og sundhedsmæssige forhold, som udføres af børnechefen og de pædagogiske konsulenter.

Tilsynene skal sikre, at kommunens tilbud er i overensstemmelse med lovgivningen og de rammer, som Randers Byråd har fastsat, herunder serviceniveauet.

Der gennemføres både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Hver andet år gennemføres der anmeldte pædagogiske tilsyn i alle dagtilbud. Der udarbejdes et koncept for tilsynet, hvor der vælges nogle temaer, der vil være et særligt fokus på. Inden tilsynet skal dagtilbuddene lave en status eller besvare nogle spørgsmål, som efterfølgende vil blive uddybet i tilsynet. Resultater fra kvalitetsrapporter eller brugerundersøgelser kan inddrages i tilsynet.

I 2012 og 2013 blev der gennemført inklusionstilsyn i alle dagtilbud.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter i udviklingsafdelingen. I dagplejen udføres det af dagplejepædagogerne.

Der er gennemført pædagogiske tilsyn i alle kommunale, selvejende og private daginstitutioner i 2015. I notat vedrørende tilsyn kan du læse en sammenskrivning af konklusionerne fra tilsynsbesøgene og i Rapport om pædagogisk tilsyn 2015 kan du læse den samlede uddybende tilsynsrapport for alle daginstitutioner.