Pasningsgaranti

Randers Kommunes pasningsgaranti sikrer en dagtilbudsplads til alle børn i alderen over 26 uger indtil skolestart.

Ønskes der en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde en plads. Barnet skal være skrevet op til pasningsgaranti senest tre måneder før, du skal bruge en plads.

Pasningsgaranti er en garanti for en plads inden for det dagtilbudsområde, hvor barnet er bosiddende. I dagtilbud Midt omfatter pasningsgarantien foruden institutioner, der er beliggende i dette dagtilbudsområde også følgende institutioner: Ålykke, Viborgvej, Birkebo, Hørhaven, Regnbuen, Mælkevejen, Skovly, Bækkestien og Midgaard, samt dagplejere i samme område.

Der er således ikke garanti for en bestemt plads og heller ikke garanti for bestemte åbningstider. I det omfang det er muligt, vil vi selvfølgelig forsøge at imødekomme dit ønske om plads.

Tilbyder vi dig en plads, er pasningsgarantien opfyldt. Siger du nej til pladsen, kan du først garanteres en plads igen tre måneder senere. Vi forsøger dog altid at hjælpe med en plads igen hurtigst muligt. Det vil altid være barnets fødselsdato, der bestemmer pladsen på ventelisten. Barnet rykker derfor ikke bag i køen.