Dagpleje

Dagplejen er et tilbud om at få passet børn i et hjemligt miljø med kun en voksen om 4-5 børn.

I dagplejen skabes tryghed, som fremmer børnenes personlige udvikling, selvstændighed, kreativitet og sociale forståelse. En dagplejer har højst fire faste børn og ét gæstebarn.

Se Dagplejens hjemmeside

Cirka en gang om ugen mødes dagplejerne i lokalområdet med hinanden og deres dagplejebørn og er sammen om en række aktiviteter. Dermed lærer børn, dagplejere og gæstedagplejere hinanden at kende, så det er lettere for det enkelte barn at komme i gæstedagpleje, hvis barnets dagplejer har ferie eller er sygt.

Hjemligt miljø

Dagplejen er kendetegnet ved det hjemlige miljø, og tid er et meget vigtigt aktiv. I dagplejen foregår pasningen af barnet i dagplejerens eget hjem, men derudover skal dagplejeren være opmærksom på, at barnet også bliver i stand til at fungere i større grupper af børn og voksne.