Luk

Økonomisk fripladsØkonomisk friplads er en rabat, der gør, at du ikke skal betale fuld pris for en plads i et dagtilbud.

Rabatten udregnes ud fra din samt eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst (bruttoindtægt ÷ATP, AM-bidrag og eventuel fradragsberettiget indbetaling til pension).

Der gives fradrag i indkomsten på kr. 7.000 for hvert hjemmeboende barn under 18 år, udover det første barn.

Enlige forsørgere får fradrag i indkomsten med 57.407 kr. årligt i 2015.

Fripladstilskud fra 1. januar 2015, for ophold i dagtilbud, er:

Samlet indkomst* Betaling i % af fuld takst
Til og med 164.100 Betalingen udgør 0 % (gratis pasning)
164.101 til 167.738 Betalingen udgør 5 %
167.739 til 509.699 Betalingen forhøjes med 1 % for hver 3.464 kr. stigning i indkomsten
Fra og med 509.700 Betalingen udgør 100 % (fuld takst)

 

Søg Økonomisk friplads
Du kan søge Økonomisk friplads via den blå boks her på siden, når dit barn er indmeldt i et dagtilbud.

Du kan ikke få Økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft. 

Når du søger om Økonomisk friplads, finder systemet automatisk din samlede indkomst på samme måde som SKAT gør, og beregner din indkomst på baggrund af de seneste 3 måneder.  Det er derfor vigtigt, at du selv retter det til, hvis det ikke passer med din fremtidige indkomst.

Ændringer i indkomsten
Når du får bevilget hel eller delvis økonomisk friplads, er det vigtigt, at:

  • Du kontrollerer, at den samlede indkomst, som er oplyst i bevillingen, stemmer overens med den personlige indtægt
  • At du giver kommunen besked, via den digitale pladsanvisning, hvis der sker ændringer i indkomsten eller familiesammensætningen

Hvis du stiger i løn uden at ændre det og dermed får for meget i friplads, vil du efterfølgende modtage et krav om efterbetaling.

For selvstændige
Er du selvstændig, skal du udover ansøgning udfylde skemaet som findes her: Opgørelse af indkomst for selvstændige

Fripladsen bevilges ud fra et forventet beregnet indtægtsgrundlag for det år, hvori der søges.

Visse skattetekniske fradrag som af- og nedskrivninger kan kun medtages delvist. Sidst opdateret: 09.01.2015Randers Kommune · Laksetorvet · 8900 Randers C · Tlf.: 89 15 15 15 · randers.kommune@randers.dk · Cvr-nr.: 29189668